Klachtencommissie

Indien u het niet eens bent met een beslissing door een door YOIN afgevaardigde inzake uw toelating of deelname aan YOIN excellent meeting places, kunt u zich schriftelijk richten tot de YOIN klachtencommissie. Een onafhankelijke commissie oordeelt of uw klacht gegrond is. Zij kunnen daarbij een advies uitbrengen om het verschil op te lossen. De klachtencommissie is geen juridisch orgaan en kan derhalve geen bindende uitspraken doen.

U kunt de klachtencommissie aanschrijven via administratie@yoinexcellentmeetingplaces.com